Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Search

Aktualności i sukcesy

ZARUSKI I JEGO PASJE – galeria prac uczniów klas siódmych. Prace wykonane z okazji 80 rocznicy śmierci Patrona naszej szkoły.

W ramach XVI edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych nasza szkoła otrzymała dofinansowanie na realizację autorskiego projektu pt. „Usprawniamy mowę rysunkiem i słowem”. Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów, których celem jest wspieranie uczniów z zaburzeniami mowy w kształtowaniu i rozwijaniu zaburzonej funkcji językowej i komunikacyjnej. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez ćwiczenia logopedyczne, leksykalne, percepcji wzrokowej i słuchowej oraz ćwiczenia

[ Zobacz więcej … ]

W roku szkolnym 2020/21 w semestrze II biblioteka szkolna wzięła udział w obchodach Światowego Dnia Wody, który przypada 22 marca. Zajęcia zostały zorganizowane we współpracy ze świetlicą szkolną. W formie stacjonarnej przeprowadzono łącznie 7 lekcji. Zakres realizacji był ograniczony rozwijającą się pandemią. W zajęciach wzięli udział uczniowie klas 1- 3. Podczas zajęć dzieci: miały okazję uświadomić

[ Zobacz więcej … ]

Skip to content