Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Search

Ogarnij inżynierię

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła przystąpiła do trzyletniego programu „Ogarnij inżynierię”. Program ten proponuje szkole realizowanie podstawy programowej poprzez pracę z uczniami nad projektami inżynieryjnymi. „Ogarnij inżynierię” opiera się na interdyscyplinarnym podejściu STEAM (ang. science, technology, engineering, art., math – przyroda, technika, inżynieria, sztuka, matematyka).

Dla dzieci inżynieria łączy się z naturalnym doświadczaniem i postrzeganiem świata. Dzieci już od najmłodszych lat poznają rzeczywistość poprzez eksperymentowanie, sprawdzanie jak to działa, odkrywanie nietypowych zastosowań. Dzięki projektom inżynieryjnym możemy rozwijać to podejście i wykorzystać je, by nauczyć dzieci podstaw myślenia naukowego i inżynieryjnego. Uczniowie są zachęcani do rozwiązywania problemów, pracy zespołowej i kreatywnego myślenia. Praca z projektami inżynieryjnymi pozwala uczniom zamienić umiejętności, które wypływają z ich naturalnej ciekawości w świadomy, zorganizowany proces poznawania i tworzenia. Dzieci nie tylko zdobywają nową wiedzę, ale też uczą się tego, jak się uczyć.

W roku szkolnym 2018/2019 realizujemy moduł „Tajemnice zielonych dachów”. Jest to
interdyscyplinarny projekt edukacyjny skierowany do uczniów klas IV. Moduł poświęcony jest pogodzie. Podczas lekcji uczniowie obserwują pogodę, poznają jej składniki, konstruują przyrządy pomiarowe takie jak higrometr, anemometr czy termometr oraz odkrywają zjawisko ciśnienia atmosferycznego.
Ramą inżynieryjną modułu jest temat energooszczędnych i ekologicznych budynków z zielonymi dachami. Uczniowie wykonując eksperyment z jedną różnicą i sprawdzają, czy budynki z zielonymi dachami są bardziej energooszczędne niż tradycyjne budynki.

Skip to content