Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Search

Aktualności i sukcesy - Szkoła Podstawowa nr 231

Pod koniec października szkoła wzięła udział w Ogólnopolskiej Akcji #kochamsłyszeć, poświęconej promowaniu wiedzy na temat zaburzeń słuchu i sposobów ich leczenia. W ramach działań przeprowadzone zostały zajęcia logopedyczne zgodnie ze scenariuszem akcji, przygotowano gazetkę ścienną, zawierającą informacje dotyczące narządu słuchu, jego budowy, przyczyn i rodzajów uszkodzeń, a także sposobów rehabilitacji. Uczniowie chętnie włączyli się w

[ Zobacz więcej … ]

W tym roku nasza szkoła przyłączyła się do obchodów IV Ogólnopolskiego Dnia Osób z Afazją Rozwojową, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Razem Rozkodujmy Afazję.  W ramach działań promujących wiedzę na temat afazji 01 października 2020 roku przeprowadzono zajęcia logopedyczne poświęcone tematyce afazji, przygotowano gazetką ścienną z niezbędnymi informacjami. Ponadto materiały informacyjne przekazano  wszystkim nauczycielom w celu promowania

[ Zobacz więcej … ]

W październiku 2020 r. w świetlicy klas III obchodzony był Dzień Ratownictwa Medycznego. Miał on na celu przypomnienie uczniom, jak ważną rolę pełnią ratownicy, a także był okazją do podziękowania im za pracę. Organizowany był w ramach świetlicowego programu „List do…”. Dzieci najpierw dyskutowały na temat roli ratownika medycznego, a następnie przygotowały kartki z podziękowaniami. Zdjęcia

[ Zobacz więcej … ]

W II semestrze roku szkolnego 2019/20 zespół BOGUmił i DOBROmirki (https://sp231.waw.pl/bogumil-i-dobromirki/) wziął udział w Ogólnopolskim Projekcie „Podaj Dobro Dalej”. W ramach projektu zostały przygotowane trzy wydarzenia:– Zrób coś dobrego dla dziecka chorego, czyli DZIECI LISTY PISZĄ,– CZAS NAKARMIĆ DUCHA, czyli współorganizujemy szkolne rekolekcje,– Potrzeba tak niewiele, aby dać wiele, czyli POMAGAMY ZBUDOWAĆ DOM. 12. października

[ Zobacz więcej … ]

Konkurs „Portret mojego pupila” zorganizowano we wrześniu 2020 r. w świetlicy szkolnej. Przeznaczony był dla uczniów klas II i III uczęszczających do świetlicy szkolnej. Celem konkursu było rozwijanie zdolności manualnych, promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej. Uczniowie mieli za zadanie stworzyć w świetlicy portret swojego pupila techniką dowolną. Ocenie podlegały: samodzielność wykonania, trud

[ Zobacz więcej … ]

W październiku przypada Międzynarodowy Dzień Zwierząt, który został ustanowiony w 1931 roku na konwencji ekologicznej we Florencji.  Z tej okazji w naszej świetlicy odbyły się zajęcia poświęcone przypomnieniu uczniom o podstawowych zasadach opieki nad zwierzętami domowymi, a także zwrócenia uwagi na los zwierząt w schroniskach. Dzieci wspólnie zastawiały się kim jest miłośnik zwierząt i jak

[ Zobacz więcej … ]

Font Resize
Contrast