Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Search


Kształcimy Europejczyka otwartego na świat

Od 1 września 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 231 w Warszawie  realizowana jest innowacja Kształcimy Europejczyka otwartego na świat, która skierowana jest do uczniów klas V-VIII. Jej celem jest m.in. wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności pozwalające na sprawne funkcjonowanie we współczesnym globalnym świecie. Podejmowane działania kształtują postawę otwartości wobec świata i innych ludzi. Wzmacniają poczucie tożsamości kulturowej. Rozwijają umiejętności  językowe.

Uczniowie poznają kultury innych narodów, poprawiają możliwości komunikowania się w języku obcym. Uczą się komunikacji i współpracy w grupie przez udział w projektach zespołowych i indywidualnych z wykorzystaniem różnych źródeł informacji. Dla realizacji tych celów niezbędne jest sprawne komunikowanie się w języku obcym. W związku z tym w klasach VII – VIII zwiększony został tygodniowy wymiar realizacji j. angielskiego z 3 do 5 godzin. Od klasy piątej wprowadzono dodatkowo obowiązkową naukę j. niemieckiego. Uczniowie najstarszych klas realizują również dodatkowo, prowadzone po angielsku warsztaty edukacyjne. Są to np. warsztaty ekonomiczne w zakresie przedsiębiorczości oraz warsztaty społeczne, kulturowe, ekologiczne, prozdrowotne. komunikacyjne, turystyczne. W trakcie roku szkolnego każda klasa VII i VIII realizuje 3 warsztaty edukacyjne, które zakończone są projektami. Niektóre zajęcia szkolne prowadzone są także w systemie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego (CLIL), które  obejmują większość prowadzonych w szkole przedmiotów. W każdym roku szkolnym ustalane są przedmioty i tematy zajęć realizowane z wykorzystaniem tej metodyki.

Kilka lat temu szkoła poprzez nieformalne kontakty z innymi placówkami zagranicznymi nawiązała kontakty międzynarodowe. Brała także udział w projektach w ramach eTwinningu. W ramach realizacji projektu Ponadnarodowej mobilności uczniów nasza szkoła nawiązała formalne kontakty międzynarodowe ze szkołami partnerskimi. Rozpoczęła się także współpraca w ramach Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży Jugendwerk, chociaż z uwagi na COVID – 19 uczniowie nie mogli ze sobą się spotkać. Działający w szkole wolontariat spotyka się z przedstawicielami międzynarodowych misji, a uczniowie biorą udział w zagranicznych akcjach charytatywnych.

Podejmowane działania, wszelkie kontakty międzynarodowe oraz realizacja międzynarodowych programów dodatkowo wpływa na rozwój umiejętności językowych i komunikacyjnych, które są najważniejszymi celami w realizowanej innowacji.

Skip to content