Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Search

Rekrutacja do klas pierwszych

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że zapisy dzieci do Szkoły Podstawowej nr 231 do klasy pierwszej rozpoczną się zgodnie z zasadami ustalonymi przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy  z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

Do klasy pierwszej przyjmowane są:

  • dzieci od 7 roku życia (ur. w 2015 r.) objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6-letnie (ur. w 2016 r.) zgodnie z wolą rodziców, jeśli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej.

  1. Zasady przyjęć do klasy I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023
  2. Kryteria rekrutacji do klasy I
  3. Harmonogram rekrutacji do klas I
  4. Wykaz telefonów
  5. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej
  6. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej

Rejestracja w systemie rekrutacji wniosków/zgłoszeń o przyjęcie trwać będzie  od 1 marca 2022 r. od godz. 13.00
do 17 marca 2022 r. do godz. 20.00

Składanie podpisanych przez rodziców wniosków/zgłoszeń oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów
od 1 marca 2022 r. do 18 marca 2021 r. do godz. 16.00 w sekretariacie szkoły.

Informacje na temat rekrutacji dostępne w sekretariacie szkoły lub na stronach:

edukacja.warszawa.pl  

warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl – strona rejestracji wniosków dla rodziców  dostępna od 1 marca 2022 r. od godz. 13.00.

Skip to content