Rekrutacja do klas pierwszych

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że zapisy dzieci do Szkoły Podstawowej nr 231 do klasy pierwszej rozpoczną się zgodnie z zasadami ustalonymi przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy  z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

Do klasy pierwszej przyjmowane są:

 • dzieci od 7 roku życia (ur. w 2014 r.) objęte obowiązkiem szkolnym,
 • dzieci 6-letnie (ur. w 2015 r.) zgodnie z wolą rodziców, jeśli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej.

 1. Zasady przyjęć do klasy I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022
 2. Kryteria rekrutacji do klasy I
 3. Harmonogram rekrutacji do klas I
 4. Wykaz telefonów
 5. Karta ucznia 
 6. Wyprawka ucznia KL.I
 7. Prezentacja z zebrania
 8. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy I podstawowej
 9. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej
 10. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej

Rejestracja w systemie rekrutacji wniosków/zgłoszeń o przyjęcie trwać będzie  od 2 marca 2021 r. od godz. 13.00
do 18 marca 2021 r. do godz. 20.00

Składanie podpisanych przez rodziców wniosków/zgłoszeń oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów
od 2 marca 2021 r. do 19 marca 2021 r. do godz. 16.00 w sekretariacie szkoły.

Informacje na temat rekrutacji dostępne w sekretariacie szkoły lub na stronach:

edukacja.warszawa.pl  

warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl – strona rejestracji wniosków dla rodziców  dostępna od 2 marca 2021 r. od godz. 13.00.

Skip to content