Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Search

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że zapisy dzieci do Szkoły Podstawowej nr 231 do klasy pierwszej rozpoczną się zgodnie z zasadami ustalonymi przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy  z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

Do klasy pierwszej przyjmowane są:

  • dzieci od 7 roku życia (ur. w 2017 r.) objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6-letnie (ur. w 2018 r.) zgodnie z wolą rodziców, jeśli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej.

Rejestracja w systemie rekrutacji wniosków/zgłoszeń o przyjęcie trwać będzie od 5 marca 2024 r. od godz. 13.00
do 20 marca 2024 r. do godz. 20.00

Składanie podpisanych przez rodziców wniosków/zgłoszeń oraz dokumentów potwierdzających spełnianie
kryteriów od 5 marca 2024 r. od godz. 13.00 do 21 marca 2024 r. do godz. 16.00 w sekretariacie szkoły.

Informacje na temat rekrutacji dostępne w sekretariacie szkoły lub na stronach:

edukacja.warszawa.pl  

Skip to content