Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Search

Rekrutacja do klas pierwszych

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że zapisy dzieci do Szkoły Podstawowej nr 231 do klasy pierwszej rozpoczną się zgodnie z zasadami ustalonymi przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy  z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

Do klasy pierwszej przyjmowane są:

  • dzieci od 7 roku życia (ur. w 2013 r.) objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6-letnie (ur. w 2014 r.) zgodnie z wolą rodziców, jeśli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej.
  1. Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021
  2. Karta Zgłoszeniowa
  3. NOWY Harmonogram rekrutacji do klas I
  4. Wykaz telefonów
  5. Karta ucznia 
  6. Wyprawka ucznia KL.I
  7. Prezentacja z zebrania
  8. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy I podstawowej

Informacje na temat rekrutacji dostępne w sekretariacie szkoły lub na stronach:

edukacja.warszawa.pl  

warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl – strona rejestracji wniosków dla rodziców    dostępna od 3marca 2020 r. od godz. 13.00.

Font Resize
Contrast