Rekrutacja do klas pierwszych

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że zapisy dzieci do Szkoły Podstawowej nr 231 do klasy pierwszej rozpoczną się zgodnie z zasadami ustalonymi przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy  z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

Do klasy pierwszej przyjmowane są:

 • dzieci od 7 roku życia (ur. w 2013 r.) objęte obowiązkiem szkolnym,
 • dzieci 6-letnie (ur. w 2014 r.) zgodnie z wolą rodziców, jeśli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej.
 1. Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021
 2. Karta Zgłoszeniowa
 3. NOWY Harmonogram rekrutacji do klas I
 4. Wykaz telefonów
 5. Karta ucznia 
 6. Wyprawka ucznia KL.I
 7. Prezentacja z zebrania
 8. Lista Kandydatów przyjętych
 9. Lista Kandydatów nieprzyjętych
 10. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy I podstawowej

Informacje na temat rekrutacji dostępne w sekretariacie szkoły lub na stronach:

edukacja.warszawa.pl  

warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl – strona rejestracji wniosków dla rodziców    dostępna od 3marca 2020 r. od godz. 13.00.

Font Resize
Contrast