Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Search

Sięgnij po więcej

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Sięgnij po więcej!


rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawa realizowanego w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT 

Regulamin projektu do pobrania w pliku .pdf

Skip to content