Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Search

„Zespół ANIMATO – radość wspólnego śpiewu”

Innowacja pedagogiczna „Zespół ANIMATO – radość wspólnego śpiewu” w roku szkolnym 2019/2020 już po raz drugi wdrożona została w naszej szkole. W ramach projektu zakłada się realizację dwóch godzin tygodniowo zajęć chóru ANIMATO dla klas IV-VII.

Śpiewanie w zespole stwarza wiele sytuacji dających możliwość przeżyć wewnętrznych. Bezinteresowne współdziałanie jest okazją do przeżywania radości towarzyszącej końcowemu etapowi pracy nad utworem jakim jest możliwość zaprezentowania go publiczności. Ponadto jak podaje dr Daniel Cichy „Śpiewanie w chórze to nie tylko okazja do miłego spędzania czasu, kształtowania estetycznego smaku i rozwoju wrażliwości, przyjazna przestrzeń przeżywania artystycznej przygody. To także lekcja wychowania, dyscypliny, wskazywania społecznych wzorców i kulturowych norm.” Zajęcia prowadzi Donata Kuzara – nauczyciel muzyki.

Cele główne:

 • rozśpiewanie młodzieży szkolnej,
 • kształtowanie osobowości poprzez śpiew,
 • uwrażliwianie na muzykę,
 • pobudzanie i rozwijanie umiejętności muzycznych,
 • kształtowanie postawy twórczej,
 • wyzwolenia radości wspólnego śpiewania,
 • rozwijanie wyobraźni i ekspresji muzycznej,
 •  kształtowanie kompetencji kluczowych:
 • świadomości i ekspresji kulturalnej,
 • porozumiewania się w języku ojczystym,
 • kompetencji społecznych i obywatelskich.

Korzyści płynące z wprowadzenia innowacji pedagogicznej dla ucznia:

 • śpiewa poprawnie partię swojego głosu sam i w grupie,
 • śpiewa w kanonie i w układzie dwugłosowym,
 • poznaje arcydzieła muzyki wokalnej,
 • rozwija umiejętności zespołowej pracy artystycznej,
 • zna terminy muzyczne umożliwiające interpretację utworów,
 • bierze udział w imprezach okolicznościowych i uroczystościach szkolnych,
 • bierze udział w konkursach i przeglądach muzycznych,
 • pogłębia znajomość muzycznej literatury ojczystej i innych narodów,
 • jest kreatywny, twórczy,
 • potrafi zapanować nad stresem i tremą związaną z występem,
 • w sposób kulturalny i odpowiedzialny wyraża własne zdanie,
 • jest otwarty, chętnie współpracuje z uczniami młodszymi, starszymi i z innych oddziałów,
 • słucha z uwagą i empatią opinii pozostałych członków zespołu,
 • jest zdolny do współodpowiedzialności i efektywnego zaangażowania się w rozwiązywanie problemów interpretacyjnych, choreograficznych,
 • aktywnie uczestniczy w społecznym życiu kulturalnym.

Zajęcia odbywają się w środy i czwartki w sali 21 na 8 godzinie lekcyjnej (14.45 – 15.30).

Tegoroczne działania Zespołu Animato

Dzień Babci i Dziadka w Domu Opieki Społecznej „Pod Brzozami”

Skip to content