Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Search

Nazwa projektu: Kompetencje na start !

Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-j555/23

Krótki opis projektu, jego cele i efekty:

Projekt pt.: ”Kompetencje na start!” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera, w partnerstwie z Dzielnicą Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy, województwo mazowieckie. Projektem objęte zostaną szkoły w Warszawie: Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego (SP231), Szkoła Podstawowa nr 257 im. prof. Mariana Falskiego (SP257) oraz Szkoła Podstawowa nr 355 im. Jana Wedla w Warszawie (SP355) w okresie VII.2023–XII.2023. Wartość projektu: 518 099,38 zł, w tym wkład własny niefinansowy: 52 000,00 zł (ponad 10%).

Cel główny projektu: Do 31.12.2023 wzrost u 96 uczniów (ucz.) (48 K) uczęszczających do SP231, SP257 i SP335 Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy (woj. mazowieckie) zdobędzie kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy poprzez udział w zajęciach dodatkowych oraz wzrost kompetencji 10 nauczycieli (8 K) poprzez udział w szkoleniach, jak również doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych, TIK oraz indywidualizacji.

Dofinansowanie UE: 414 479,50 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

  1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
  2. Przyrodnicze laboratorium
  3. Laboratorium kodowania
  4. Zajęcia indwidualizacyjne
  5. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
  6. Pokaz Naukowy
  7. Laboratorium naukowe
  8. Robotyka

Skip to content