Nazwa projektu: Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231

Numer projektu: RPMA.10.01.02-14-d665/19

Projekt pt. „Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy firmą Mały Inżynier a Miastem Stołecznym Warszawa – Dzielnicą Białołęka m.st. Warszawy  w okresie IX 2020 – VIII 2022. Wartość projektu: 437 406,25 zł, w tym wkład własny: 65 850,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

 • rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 160 uczniów (80K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi – zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 • doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

Dofinansowanie UE: 349 925,00 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
 2. Przyrodnicze laboratorium
 3. Język niemiecki
 4. Warsztaty kodowania
 5. Zakoduj kompetencje
 6. Pokazy naukowe
 7. Laboratorium robotyki
 8. Laboratorium elektroniki
 9. Półkolonie Laboratorium Naukowe
Skip to content