Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Search

Rekrutacja do klas II-VIII

Zasady zapisu dziecka do klas II – VIII

Aby zapisać dziecko do Szkoły Podstawowej nr 231, należy złożyć  w sekretariacie następujące dokumenty:

Dzieci zameldowane w obwodzie szkoły.

 1. Kartę zgłoszenia dziecka.
 2. Świadectwo z ostatniej klasy – ksero.
 3. Aktualne zdjęcie dziecka – 1 szt.                                                                                                        

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

 1. Kartę zgłoszenia dziecka.
 2. Odpis Aktu Urodzenia Dziecka – ksero.
 3. Świadectwo z ostatniej klasy – ksero.
 4. Aktualne zdjęcie dziecka – 1 szt.                                                                                                        

Dzieci spoza obwodu:

 1. Podanie do Dyrektora szkoły.
 2. Wniosek o przyjęcie dziecka.
 3. Odpis Aktu Urodzenia Dziecka – ksero.
 4. Świadectwo z ostatniej klasy – ksero.             
 5. Aktualne zdjęcie dziecka – 1 szt.                                                                                                        

Druki do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia dziecka.
 2. Wniosek o przyjęcie dziecka.
Skip to content