Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Search

KSZTAŁCIMY  EUROPEJCZYKA  OTWARTEGO  NA  ŚWIAT

W ramach projektu “Ponadnarodowa mobilność uczniów”
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej 199 550 PLN
Okres realizacji 1.09.2019 – 31.12.2021
Partnerzy:
Francisco Nieva High School – Valdepenas (Ciudad Real), Hiszpania
Secondary School  „C. Colombo”- Taranto (Apulia), Włochy

Projekt skorelowany jest z codziennymi działaniami Szkoły Podstawowej nr 231 w Warszawie. Zakłada on realizację programu będącego elementem naszej szkolnej innowacji Kształcimy Europejczyka otwartego na świat. Jej założeniem jest m.in. nawiązanie współpracy z wybranymi szkołami Europy i realizacja uzgodnionej tematyki wspólnych działań, skorelowanych z programami nauczania przedmiotów, dotyczących m.in. poznania środowiska, historii, kultury i dnia codziennego krajów mobilności. W bieżącym projekcie planujemy realizację dwóch mobilności do szkół: w Valdepenas w prowincji Ciudad Real w Kastylii La Mancha w Hiszpanii oraz w Taranto we włoskim regionie Apulii.  Każdy wyjazd wraz z podróżą trwał będzie 8 dni.

Jednym z najważniejszych celów każdej mobilności uczniów klas VII – VIII będzie rozwijanie kompetencji w zakresie rozwijania kompetencji językowych i wielojęzyczności, rozumienia i tworzenia informacji oraz rozwijania kompetencji cyfrowych, osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się oraz świadomości i ekspresji kulturalnej.

Szczegółowy program mobilności zostanie  ostatecznie ustalony w czasie wizyty przygotowawczej w szkole partnerskiej.

Zakładamy, że w ciągu 5 dni roboczych na wspólnych lekcjach m.in. języka angielskiego, informatyki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego uczniowie będą doskonalić znajomość języka angielskiego. W pierwszym dniu odbędą się zajęcia integracyjne, w czasie których uczniowie wzajemnie się poznają, opowiedzą o swoich rodzinach, zainteresowaniach. Przedstawią swoją szkołę, miasto i kraj. Poznają system edukacji i specyfikę szkoły goszczącej. W kolejnych dniach odbywać się będą wspólne warsztaty historyczne, muzyczne, kulinarne. Na zajęciach związanych z historią, tradycjami oraz symbolami narodowymi i regionu, uczniowie poznawać będą kulturę oraz legendy/mity kraju mobilności. Uczestnicy zwracać będą uwagę na  różnorodność metod i form pracy stosowanych przez nauczycieli szkół. Nasi uczniowie będą prezentować i uczyć swoich rówieśników polskich tańców narodowych. Poznają także muzykę i tańce z kraju mobilności. Przygotują wspólne potrawy i dania charakterystyczne dla danego regionu. Odbędą się zajęcia sportowe i rozegrany zostanie wspólny mecz. W trakcie wyjazdu uczniowie zorganizują  dyskotekę, na której królować będzie muzyka wybrana przez uczniów obu szkół oraz smakowane wspólnie przygotowane potrawy. Po południu, odbywać się będą zajęcia nieformalne związane z poznawaniem zwyczajów dnia codziennego, historii, tradycji danego miasta, kraju.

Uczniowie poprzez zintegrowane działania w zakresie muzyki, sztuki, zwyczajów wyzwolą pokłady kreatywności, twórczych działań, świadomości i ekspresji kulturalnej. W czasie wspólnych spacerów, wizyt w muzeach i innych obiektach związanych z historią i tradycjami, uczniowie wymienią się doświadczeniami, lepiej zintegrują, poznają lokalne środowisko, nabędą ciekawości poznawczej.

W czasie weekendu odbędą się wycieczki edukacyjne po regionie. W trakcie zajęć lekcyjnych, jak i nieformalnych, uczniowie utrwalać będą podstawowe słownictwo w języku kraju mobilności, które będzie wprowadzone w trakcie warsztatów przygotowawczych w Polsce, a następnie ćwiczone na wyjeździe.

Uczniowie wspólnie z rówieśnikami z kraju mobilności będą przygotowywać produkty końcowe, w tym prezentacje dotyczące mobilności. Nauczą się tradycyjnych tańców, poznają specyfikę kuchni i stosowanych w niej produktów. Będą wykonywać zdjęcia i nagrają film. Po powrocie do Polski uczniowie prezentować będą wykonane prace, przywiezione eksponaty i pamiątki na apelach, w szkolnej gazetce Jurandzik, w czasie organizowanych dni europejskich, poświęconych krajom mobilności oraz w trakcie corocznego szkolnego festynu. Po zakończonych mobilnościach szkolny koordynator przeprowadzi badanie określające osiągnięte umiejętności i kompetencje w wymiarze jakościowym i ilościowym. W kolejnym roku szkolnym uczniowie klas ósmych wykorzystają końcowe produkty mobilności na realizowanych jako obowiązkowe, europejskich warsztatach edukacyjnych. Z uwagi na pandemię COVID-19 realizacja przedsięwzięcia planowana na 1.09.2019 – 31.08.2020 r. została przedłużona do 31.12. 2021 r. W przypadku niemożliwości realizacji projektu przez uczniów kończących szkołę, odbywa się każdorazowo rekrutacja uzupełniająca spośród uczniów klas siódmych (przyszłych ósmych).

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W MOBILNOŚCI
w ramach przedsięwzięcia
KSZTAŁCIMY  EUROPEJCZYKA  OTWARTEGO  NA  ŚWIAT

Skip to content