Specjaliści

PEDAGOG SZKOLNY
ANNA GROCHAL

Poniedziałek  12.00 – 17.00
Wtorek  12.30 –  17.30
Środa  8.00 – 12.00
Czwartek  8.00 – 12.00
Piątek  12.00 – 16.00

PEDAGOG SZKOLNY
WANDA SZCZEPAŃSKA 

Poniedziałek  8.00 – 13.00
Wtorek  8.00 –  12.30
Środa  12.00 – 16.30
Czwartek  12.00 – 16.00
Piątek   8.00 – 12.00

PSYCHOLOG SZKOLNY
HANNA DOMARADZKA 

Poniedziałek  9.30 – 13.30
Wtorek  13.00 – 15.00
Środa  8.00 – 9.30
Czwartek  14.00 – 17.30

PSYCHOLOG SZKOLNY
KAROLINA SUCHENKO

Poniedziałek  12.00 – 17.00
Wtorek  8.00 –  12.00
Środa  12.00 – 17.00
Czwartek  8.00 – 11.00
Piątek  8.00 – 13.00

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 
JOWITA KOMOROWSKA 

Poniedziałek  10.00 – 15.30
Wtorek  11.00 –  16.30

SOCJOTERAPIA MARTA IGLEWSKA 
(zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne)

Poniedziałek  8.00 – 13.00
Wtorek  12.30 –  16.30
Środa  8.00 – 14.00
Czwartek  8.00 – 14.00
Piątek  11.30 – 16.30

SOCJOTERAPIA ARIEL DZIERGAS
(zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne)

Wtorek  8.00 – 9.00
Środa  9.50 – 11.50, 14.30 – 15.30
Czwartek  8.00 – 9.00, 12.30 – 16.30
Piątek  8.00 – 9.00, 9.30 – 13.00, 14.30 –  15.30

TERAPIA PEDAGOGICZNA
(zajęcia korekcyjno – kompensacyjne)
IWONA KURZAWA – ZALEWSKA 
KLASY I – III

Poniedziałek  12.00 – 16.30
Wtorek  8.00 –  13.00
Środa   11.30 – 15.30
Czwartek   12.30 – 16.30
Piątek   8.00 – 13.00

TERAPIA PEDAGOGICZNA
(zajęcia korekcyjno – kompensacyjne)
BEATA MIZERSKA – WRÓBLEWSKA 
KLASY IV – VI

Poniedziałek   12.55 – 17.15
Wtorek  12.55 – 17.15
Środa   10.45 – 13.45
Czwartek  9.50 – 10.35,  12.55 – 17.15
Piątek  8.00 – 13.00

LOGOPEDA
JADWIGA WÓJCIK

Wtorek  7.45 –  10.45
Środa  10.45 – 16.45
Czwartek  10.45 – 15.45

Font Resize
Contrast