Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Search

KSZTAŁCIMY  EUROPEJCZYKA 
OTWARTEGO  NA  ŚWIAT

Hiszpania –  listopad 2021

W ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów, finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i przedsięwzięcia Kształcimy Europejczyka otwartego na świat, piętnastu uczniów naszej szkoły z klas ósmych i siódmych, w dniach 8-15 listopada 2021r. wzięło udział w wyjeździe do hiszpańskiej szkoły Francisco Nieva High School zlokalizowanej w Valdepenas w regionie Kastylii – La Manchy.

W ramach wyjazdu nasi uczniowie wspólnie z uczniami partnerskiej szkoły realizowali zadania związane z poznaniem hiszpańskiej historii, kultury i sztuki. Jeszcze przed wyjazdem każdy z naszych uczniów  dostał kontakt do swojego rówieśnika ze szkoły hiszpańskiej. W związku z tym przez cały okres pobytu w Hiszpanii rozwijały się znajomości między uczniami oraz umiejętności językowe. Pobyt uczniów w szkole  rozpoczął się zajęciami integracyjnymi uczniów obu szkół. Hiszpańscy nauczyciele i uczniowie pokazali swoją szkołę, opowiedzieli o swoim mieście i regionie. Nasi uczniowie przedstawili film o szkole oraz film prezentujący poszczególnych uczniów, którzy uczestniczyli  w mobilności.

 W ramach warsztatów plastyczno-kulturowych uczniowie poznali tradycje narodowe i świąteczne obu krajów oraz wykonali hiszpański i polski kalendarz świąt. Przygotowali także wspólny posiłek, w czasie którego degustowali tradycyjne polskie i hiszpańskie potrawy. W ramach zajęć muzycznych młodzież rozpoznawała utwory polskich i hiszpańskich kompozytorów. Polscy uczniowie zaprezentowali układ choreograficzny poloneza, który przez kolejne dni był ćwiczony przez hiszpańskich uczniów. W trakcie warsztatów tanecznych uczniowie poznali, a następnie uczyli się tradycyjnego regionalnego tańca kastylijskiego jota manchega, który dodatkowo był prezentowany przez zawodowych tancerzy. Wykonywali także hiszpańskie paso doble.
Z uwagi na pandemię COVID-19 wiele zajęć odbywało się poza szkołą i w terenie.

Uczniowie i nauczyciele zostali zaproszeni do Urzędu Miasta, gdzie spotkali się z burmistrzem Valdepenas, który przedstawił problematykę rozwoju miasta,  zwracając uwagę na znaczenie kultury       i turystyki dla rozwoju miast i współczesnej Europy. Nasi uczniowie wraz ze swoimi rówieśnikami, stosując grę miejską, poznawali zabytki i ciekawe obiekty tego miasta, dokonywali analizy występującej w mieście architektury. Dodatkowo  poznawali historię rozwoju miasta i kultury iberyjskiej w czasie warsztatów  w Muzeum Archeologicznym Cerro de las Cabezas. Młodzież odwiedziła Almagro – kastylijski kompleks historyczno-artystyczny, związany  z historią teatru oraz budownictwa związanego ze sztuką.

W trakcie zajęć w muzeum winiarstwa uczniowie poznali uwarunkowania przyrodnicze i społeczne związane z rozwojem rolnictwa w Kastylii a zwłaszcza uprawy winogron i produkcji wina. Dodatkowo w winiarni Los Llanos młodzież poznała historię i tradycje rzemieślnicze jednej z rodzin w Valdepenas.

 Region Kastylii – La Manchy związany jest z postacią Don Kichota. W związku z tym uczniowie poszukiwali w mieście elementów kultury związane z tą legendą. Rozpoznawano obiekty sztuki, a zwłaszcza rzeźby związanej z postaciami z powieści Cervantesa. Odbyli także wycieczkę edukacyjną Szlakiem don Kichota do  Conseugry i  Puerto Lapice. Obserwowali elementy krajobrazu, wiatraki Conseugry oraz  inne obiekty  w Puerto Lapice, charakterystyczne dla twórczości Cervantesa i postaci Don Kichota.

 Młodzież odbyła  także wspólną wycieczkę edukacyjną do Toledo – miasta będącego klejnotem  architektury i dziedzictwa kulturowego Hiszpanii i Kastylii. Uczniowie poznali charakterystyczne  style w architekturze i sztuce oraz główne zabytki miasta Toledo, gdzie stykają się trzy kultury. Rozpoznawali elementy zróżnicowanej kultury i architektury występującej w mieście, poznali  jej twórców.
W trakcie pobytu odbywały się także zajęcia rekreacyjno-sportowe w kompleksie przyrodniczym El Peral oraz w kręgielni.

W ciągu całego pobytu uczniowie wymieniali się swoimi doświadczeniami. Doskonalili znajomość języka angielskiego oraz utrwalali  podstawowe zwroty  i słownictwo w języku hiszpańskim. Po tygodniowym pobycie młodzieży trudno było się rozstać.  Na koniec uczniowie wspólnie wykonali  piosenki i tańce, które poznali.  Powiedzieli sobie do zobaczenia, tym razem w Polsce.Skip to content