Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Search

MŁODZI EKO-LOGICZNI W RUMUNII

W dniach 19-26 września 2021 roku uczniowie biorący udział w przedsięwzięciu Młodzi – Eko-Logiczni (2019-2-PMU- 2182) w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów realizowali mobilność w Rumunii w regionie Transylwanii. Młodzi ekologiczni z SP 231 w Warszawie gościli w Scoala Gimnaziala nr 8 w Braszowie.

W programie wyjazdu uczniów dominowały zagadnienia związane z ekologią i ochroną środowiska. Odbywające się w kolejnych dniach lekcje: geografii, biologii, matematyki, chemii, informatyki, techniki, muzyki związane były z tą tematyką.
Uczniowie codziennie odbywali lekcje wspólnie z rówieśnikami z Rumunii.
Na lekcjach biologii uczniowie poznawali formy ochrony środowiska w Rumunii, a nasi uczniowie prezentowali zagadnienia związane z ochroną środowiska w Polsce.
Podczas lekcji geografii poznali sposoby użytkowania ziemi, tematykę dotycząca rolnictwa, upraw oraz produkcji energii, zwracając uwagę na źródła odnawialne.
Na lekcji chemii zajmowano się gospodarką odpadami prowadzoną w Rumunii i możliwością ich ponownego wykorzystania w gospodarce. Uczniowie tworzyli hasła i slogany ekologiczne, aby za pomocą prostego, ale chwytliwego przekazu dotrzeć do jak największego grona odbiorców i zachęcić do ochrony środowiska.
Tematyka lekcji matematyki związana była ze środowiskiem lokalnym i ekologią oraz zdrowym stylem życia.
Na lekcji techniki uczniowie z SP231 razem z rówieśnikami z Rumunii przygotowali propozycję wykonania różnych ubiorów z przyniesionych odpadów, dzięki temu powstał jedyny w swoim rodzaju recyclingowy pokaz mody. Nasi uczniowie wykonali także prototyp „Zielonego domu”, który został przekazany uczniom rumuńskim, żeby dbali o niego i rozwijali dzięki temu swoje pasje poznawcze i kształtowali świadomość ekologiczną. Podczas lekcji informatyki młodzież uczyła się programowania w języku C++, wykorzystując ten program do określenia poziomu zanieczyszczeniu w mieście.
Na lekcjach muzyki uczniowie poznawali i wykonywali piosenki o tematyce ekologicznej. Wspólnie muzykowali z wykorzystaniem instrumentów ekologicznych wykonanych z naturalnych surowców. Zajęcia wychowania fizycznego to głównie zajęcia taneczne, podczas których uczniowie naszej szkoły uczyli młodzież z Rumunii znanych integracyjnych tańców europejskich, zaś uczniowie z Rumunii taniec z Braszowa.

W trakcie mobilności uczniowie poznawali walory przyrodnicze Transylwanii. Poznane podczas lekcji zagadnienia mogli zaobserwować podczas wycieczek ekologicznych (Wzgórze Tampa, Bran, Sinaia) i zajęć terenowych w Braszowie, na których między innymi zwracano uwagę na powiązania środowiska przyrodniczego z położeniem i rozwojem miast. Uczniowie podziwiali piękno odwiedzanych miejsc, ich historię, a wędrując ścieżkami Parku Narodowego i rezerwatu przyrody Bucegi poznawali roślinność typową dla regionu Transylwanii i ekosystemów górskich. Obserwowali też produkty wytwarzane lokalnie w rumuńskich gospodarstwach.

Podsumowaniem wyjazdu uczniów do szkoły w Braszowie było wspólnego przygotowanie kodeksu Młodego Eko-Logicznego, który został przyjęty przez obydwie szkoły, co powinno przyczynić się do zwiększenia świadomości ekologicznej oraz większej dbałości o środowisko lokalnie i globalnie.
Wspólne zajęcia, śpiew i tańce bardzo zintegrowały naszych uczniów i uczniów ze szkoły w Braszowie. Jak mówi młodzież biorąca udział w mobilności do Rumunii, wyjazd ten pozostanie w ich pamięci na wiele lat, a zawarte znajomości będą kontynuowane.

Skip to content