Komunikat

 

Szanowni Państwo,

Od 1 września 2017 r. system szkolny w Polsce ulega zmianie na mocy ustaw z dnia 14 grudnia 2016 r.:06

  1. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59),
  2. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

Do dnia 31 marca 2017 r. Rada m. st. Warszawy, po uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty, podejmie uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. w tym zatwierdzi nowe obwody szkolne. Po podjęciu tej uchwały wykaz ulic wchodzących w skład obwodów będzie udostępniony na stronie internetowej Dzielnicy Białołęka: www.bialoleka.waw.pl

Czytaj więcej
Uncategorized

Wydarzenie

Gala Zaruskiego w hołdzie Wielkiemu Polakowi

31 stycznia, dokładnie w 150. rocznicę urodzin generała Mariusza Zaruskiego, w warszawskim Centrum Olimpijskim  PKOl odbyła się Gala Zaruskiego inaugurująca oficjalnie Rok Mariusza Zaruskiego Polskiego Związku Żeglarskiego.

Czytaj więcej
Uncategorized