Wędrówki po świecie sztuki

W roku szkolnym 2019/2020, po raz drugi w naszej szkole została wdrożona innowacja pedagogiczna, oparta na działalności plastycznej. Projekt zakłada realizację programu w trybie zajęć dodatkowych dla klas IV-VII, dwie godziny w tygodniu. Twórczość plastyczna pozwala uzewnętrzniać swoje marzenia i pragnienia, rozwijać twórczą inicjatywę, pomysłowość i wiarę we własne siły. Pobudza także rozwój umysłowy i emocjonalny, stwarzając możliwości wielorakich doświadczeń. Uczy wytrwałości, odpowiedzialności i współpracy w zespole. Zajęcia prowadzi Katarzyna Czernicka-Kujawska- nauczyciel plastyki.

Program innowacyjny „Wędrówki po świecie sztuki” składa się z dwóch obszarów, wzajemnie się uzupełniających. Pierwszy to „ Art- studium” i dotyczy działań twórczych uczniów.   Drugi,   „Gawędy o sztuce” , który wprowadza uczniów w zagadnienia z zakresu  dziejów sztuki i nauki.

Cele:

 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań twórczych,
 • stymulowanie procesów wyobraźni i samodzielnego, twórczego myślenia,
 • kształcenie wrażliwości estetycznej, aktywności intelektualnej oraz samodzielności,
 • rozwijanie pomysłowości i oryginalności,
 • wyrabianie umiejętności organizowania warsztatu własnej pracy, ekonomicznego wykorzystywania materiałów,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • kształcenie umiejętności posługiwania się elementarnymi środkami plastycznymi dla wyrażania własnych przeżyć, przedstawienia określonych treści,
 • zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi oraz umiejętne ich łączenie w swoich pracach.

Korzyści płynące z wprowadzenia innowacji pedagogicznych dla uczniów:

 • możliwość odkrywania i rozwijania swoich talentów artystycznych,
 • rozwój osobowości płynący z aktywności plastycznej,
 •  kształtowanie i utrwalanie prawidłowych zachowań,
 • zaistnienie w środowisku lokalnym,
 •  poszerzenie własnych horyzontów myślowych,
 •  pokonywanie przeciętności,
 •  rozwijanie swoich zainteresowań i pasji,
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
 •  pożyteczne i kreatywne spędzanie czasu.
Font Resize
Contrast