Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Search

Udział w ogólnopolskiej akcji „O osobach z niepełnosprawnościami”

Od grudnia 2019 r. do lutego 2020 r. nasza szkoła uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji „O osobach z niepełnosprawnościami”. Celem tego wydarzenia było promowanie postawy otwartości i akceptacji dla niepełnosprawności wśród dzieci oraz wprowadzenie nowoczesnych form pracy z książką w bibliotekach szkolnych. Współorganizatorami akcji są: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundacja Humanity in Action Polska.

W ramach akcji zostało przeprowadzonych 16 spotkań (10 dla dzieci z klas I-III oraz 6 z klas IV-VIII) poświęconych niepełnosprawnościom. Podczas zajęć dzieci:

  • podawały skojarzenia związane ze słowem „niepełnosprawność” oraz wskazywały podobieństwa pomiędzy osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi,
  • zaprojektowały swój pomysł na znak osób niepełnosprawnych – bardziej kolorowy i radosny – w ramach wewnętrznego konkursu,
  • zapoznały się z historią niepełnosprawnych dzieci (autyzm, niepełnosprawność słuchowa, wzrokowa, intelektualna), ich sposobem funkcjonowania oraz formą pomocy, dzięki książkom „Bajki bez barier” oraz „Duże sprawy w małych głowach”,
  • obejrzały teatrzyk kamishibai pt. „Konstancja i Tomek”,
  • nauczyły się liter języka migowego oraz kilkudziesięciu słów,
  • stworzyły kartki świąteczne dla trzech osób niepełnosprawnych (osoby niepełnosprawnej ruchowo, intelektualnie oraz z MPD),
  • rozmawiały na temat bohaterów z niepełnosprawnościami, którzy występują w książkach („Tydzień Konstancji”, „Czarna książka kolorów”, „Cudowny chłopak”) oraz znanych i sławnych ludzi,
  • obejrzały filmiki dotyczące różnego rodzaju niepełnosprawności i omawiały, jak wygląda dzień dziecka niepełnosprawnego i w pełni sprawnego (na podstawie filmów z cyklu „Integracja” oraz „Zobacz we mnie człowieka”),
  • zapoznały się z genezą i sposobem wykorzystania Braille’a, co było połączone z pokazem eksponatów pisanych tym alfabetem.

Ponadto w ramach wydarzenia przygotowano karty narracyjne do teatrzyku Kamishibai na podstawie dwóch książek dotyczących dzieci niewidomych: „Tydzień Konstancji” oraz „Czarna książka kolorów”.

Dzięki uczestniczeniu w akcji nasza biblioteka została wyposażona w 25 egzemplarzy publikacji pt. „O osobach z niepełnosprawnościami”. Udział w tym wydarzeniu odbył się dzięki współpracy biblioteki ze świetlicą szkolną, w której obchodzony był Tydzień Osób Niepełnosprawnych.

Marta Barszczowska
Zofia Kłosińska
Lilianna Trepczyńska-Sacała

Font Resize
Contrast