Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

W dniach od 12 do  16 września 2022 r. w naszej szkole zostały podjęte działania  w ramach  „Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych”, którego tematem przewodnim było przekazywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych. Akcja była organizowana pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Udział w  akcji wzięli wszyscy uczniowie edukacji wczesnoszkolnej.

          Na korytarzu przy świetlicy wyeksponowana została gazetka informacyjna na temat chorób zakaźnych. Wychowawcy klas I – III przeprowadzili z uczniami zajęcia w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych z wykorzystaniem materiałów dostępnych przez MEiN i GIS, filmów edukacyjnych, prezentacji multimedialnych oraz  instrukcji mycia rąk. Klasy pierwsze obejrzały film z cyklu „Było Sobie Życie – Szczepienie” oraz  układały rymowankę dotyczącą szczepień ochronnych. W klasach II uczniowie wykonali plakaty na temat chorób zakaźnych.  Uczniowie klas  III zrobili  koktajle odpornościowe, natomiast wychowawcy przeprowadzili zajęcia na temat   „ Jak budować swoją odporność”.

            Na lekcjach wychowania fizycznego odbyły się pogadanki na temat wpływu aktywności fizycznej na zdrowie młodego człowieka. Wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw, w tym higieniczno-sanitarnych.

         Wszystkie klasy w „Tygodniu z profilaktyką chorób zakaźnych” zostały zapoznane   z różnymi chorobami zakaźnymi, sposobami ich przenoszenia oraz chronienia się.

Skip to content