Małe animato

Zespół Małe Animato powstał w listopadzie 2015 roku. Jest to grupa skupiająca dzieci z klas I-III, które lubią śpiewać, dlatego zdolności wokalne nie mają wpływu na przyjęcie do zespołu.

Zajęcia mają na celu przede wszystkim rozwijanie kompetencji kluczowych dziecka, które są niezbędne m.in. do samorealizacji, rozwoju osobistego i integracji społecznej. Ich realizacja umożliwia dzieciom większy kontakt z muzyką (poprzez śpiew solo i w grupie, granie na instrumentach, próby wprowadzania modyfikacji do istniejących już utworów oraz przygotowywanie się do występów szkolnych i pozaszkolnych) oraz dzielenie się swoimi zainteresowaniami i zdolnościami z innymi osobami.

Małe Animato reprezentuje szkołę na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych. Ponadto uczestniczyło w wielu konkursach o zasięgu dzielnicowym, warszawskim, wojewódzkim oraz międzynarodowym.

2019/20

  • reprezentowanie szkoły podczas Międzyszkolnego Konkursu Pieśni Patriotycznej „Z pieśnią ku wolności” – I miejsce,
  • udział w warsztatach wokalnych prowadzonych przez dyrygenta chóru „Warszawskie Grzmoty”,
  • wyjazd na przesłuchania do V Warszawskiego Konkursu Piosenki Niepodległościowej „Raduje się serce…”,
  • prezentacja montażu słowno-muzycznego w Plastusiowym Przedszkolu,
  • udział w eliminacjach XXVI Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek.

Font Resize
Contrast