Wyturlaj sobie… zadanie

WYTURLAJ SOBIE BAŁWANKA

Wylosuj kostką cztery dowolne cyfry od 1 do 6 (np. 2, 5, 4, 6). Następnie narysuj bałwanka wybierając elementy zgodnie z ustaloną kolejnością cyfr.
Np. 2, 5, 4, 6:
2 – narysuj tułów, który znajduje się pod kostką nr 2
5 – narysuj dodatki, które znajdują się pod kostką nr 5
4 – narysuj łapki, które znajdują się pod kostką nr 4
6 – narysuj twarz, który znajduje się pod kostką nr 6

Do dzieła 🙂

WYTURLAJ SOBIE BAJKĘ

Wylosuj kostką cztery dowolne cyfry od 1 do 6 (np. 2, 5, 4, 6). Następnie narysuj na kartce wylosowane elementy zgodnie z ustaloną kolejnością cyfr.
Spróbuj teraz stworzyć bajkę, w której znajdą się te wszystkie wylosowane elementy.

Powodzenia! 🙂


WYTURLAJ SOBIE… KREATYWNY RYSUNEK

Wylosuj kostką cztery dowolne cyfry od 1 do 6 (np. 2, 5, 4, 6). Następnie narysuj na kartce wylosowane elementy zgodnie z ustaloną kolejnością cyfr.
Spróbuj teraz stworzyć rysunek, który będzie zawierał cztery wylosowane elementy. Oczywiście możesz również dorysować swoje własne elementy.

Co powstało? 🙂


WYTURLAJ SOBIE DZIWNOZWIERZAKA

Wylosuj kostką cztery dowolne cyfry od 1 do 6 (np. 2, 5, 4, 6). Następnie narysuj na kartce wylosowane elementy zgodnie z ustaloną kolejnością cyfr.
Spróbuj teraz stworzyć rysunek, który będzie zawierał cztery wylosowane elementy.

Jak nazwiesz tego Dziwnozwierzaka? 🙂


WYTURLAJ SOBIE PAJĄCZKA

Wylosuj kostką cztery dowolne cyfry od 1 do 6 (np. 2, 5, 4, 6). Następnie narysuj na kartce wylosowane elementy zgodnie z ustaloną kolejnością cyfr.
Spróbuj teraz stworzyć rysunek, który będzie zawierał cztery wylosowane elementy.

Do dzieła! 🙂


WYTURLAJ SOBIE STWORKA-POTWORKA

Wylosuj kostką cztery dowolne cyfry od 1 do 6 (np. 2, 5, 4, 6). Następnie narysuj na kartce wylosowane elementy zgodnie z ustaloną kolejnością cyfr.
Spróbuj teraz stworzyć rysunek, który będzie zawierał cztery wylosowane elementy.

Powodzenia! 🙂


WYTURLAJ SOBIE ŚLIMAKA

Wylosuj kostką cztery dowolne cyfry od 1 do 6 (np. 2, 5, 4, 6). Następnie narysuj na kartce wylosowane elementy zgodnie z ustaloną kolejnością cyfr.
Spróbuj teraz stworzyć rysunek ślimaka z czterech wylosowanych elementów.

Powodzenia! 🙂


WYTURLAJ SOBIE DOMEK

Wylosuj kostką cztery dowolne cyfry od 1 do 6 (np. 2, 5, 4, 6). Następnie narysuj na kartce wylosowane elementy zgodnie z ustaloną kolejnością cyfr.
Narysuj teraz dom z czterech wylosowanych elementów.

Do dzieła! 🙂


WYTURLAJ SOBIE RYBKĘ

Wylosuj kostką cztery dowolne cyfry od 1 do 6 (np. 2, 5, 4, 6). Następnie narysuj na kartce wylosowane elementy zgodnie z ustaloną kolejnością cyfr.
Spróbuj teraz stworzyć rysunek, który będzie zawierał cztery wylosowane elementy.

A jak będzie wyglądało jej akwarium? 🙂


WYTURLAJ SOBIE ZDANIE

Wylosuj kostką cztery dowolne cyfry od 1 do 6 (np. 2, 5, 4, 6). Następnie napisz na kartce wylosowane wyrazy zgodnie z ustaloną kolejnością cyfr.
Spróbuj teraz ułożyć zdanie, które będzie zawierało wylosowane wyrazy. Oczywiście możesz zmienić ich formę lub dołożyć inne słowa.

Jakie zdanie Ci wyszło? 🙂


WYTURLAJ SOBIE ZDANIE II

Wylosuj kostką cztery dowolne cyfry od 1 do 6 (np. 2, 5, 4, 6). Następnie napisz na kartce wylosowane wyrazy zgodnie z ustaloną kolejnością cyfr.

Jakie zdanie powstało? 🙂

Opracowanie: Marta Barszczowska

Skip to content