Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Search

„Usprawniamy mowę rysunkiem i słowem” (WIE)

W drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021 r. Szkoła Podstawowa nr 231 im. Gen. M. Zaruskiego w Warszawie otrzymała w ramach XVI edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych dofinansowanie na realizację zgłoszonego projektu pt. „Usprawniamy mowę rysunkiem i słowem”  warsztaty logopedyczne z wykorzystaniem myślenia wizualnego.

Celem warsztatów było wspieranie uczniów z zaburzeniami mowy w kształtowaniu i rozwijaniu zaburzonej funkcji językowej i komunikacyjnej. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez ćwiczenia logopedyczne, leksykalne, percepcji wzrokowej i słuchowej oraz ćwiczenia ręki z wykorzystaniem myślenia wizualnego.

W warsztatach uczestniczyło 12 uczniów z klas I b Szkoły Podstawowej nr 231 im. Mariusza Zaruskiego w Warszawie, wykazujących zaburzenia mowy. Uczestnicy kształtowali i rozwijali artykulację oraz kompetencje językowe przy wykorzystaniu myślenia wizualnego, ćwiczeń języka, artykulacyjnych, leksykalnych i słuchu fonemowego. Poprawili jakość mówienia, czytania i pisania poprzez utrwalanie właściwej artykulacji i usprawnianie kompetencji językowych. Praca z obrazem pozwoliła na wypracowanie właściwej koordynacji wzrokowo – ruchowej, udoskonaliła pracę ręki, rozwinęła kreatywność i wyobraźnię. Każdy uczeń otrzymał pomoc dydaktyczną – książkę pt. „Kurs rysowania dla dzieci. Zacznij od koła”, szkicownik i zestaw do rysowania. W ramach warsztatów uczniowie wykonali „Bank ikon” – rysunki związane z ćwiczonymi przez nich głoskami. Poznali sposoby wykonywania notatki graficznej. Prace uczniów zostały zebrane w formie wydrukowanego zeszytu i e-booka, zaprezentowane podczas wystawy szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły. Po wystawie prace zostaną wykorzystane jako pomoce dydaktyczne w gabinecie logopedy i terapeuty pedagogicznego. Powielone będą służyły innym uczniom.

Zwieńczeniem realizacji zajęć był konkurs pt. „Moja logopedyczna notatka graficzna” wraz uroczystym rozdaniem nagród i poczęstunkiem dla dzieci. Realizacja warsztatów była możliwa również w czasie edukacji zdalnej, wówczas warsztaty były przeprowadzone za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

E book: https://drive.google.com/file/d/1Wx-DI_yDE4Srlmy3y61ttimV6XTwXMlr/view
Fotoksiążka: https://drive.google.com/file/d/1XuixGgFlTct8ok1f43o_WohOc77N84h0/view

Koordynator
Kamila Dudziec        

Skip to content