Święto Drzewa w Szkole Podstawowej nr 231 – jesień 2021

Jest nam niezmiernie miło poinformować,  iż  nasza szkoła po raz trzeci   została  doceniona i wyróżniona przez organizatorów akcji  „Warszawskie Święto Drzewa –     Milion Drzew dla Warszawy”.  W akcji wzięło udział 120 placówek oświatowych z terenu Warszawy,  spośród których wyróżniono 11.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w połowie grudnia , a tuż przed Świętami  Bożego Narodzenia statuetka i dyplom uznania zostały nam  wręczone przez organizatorów konkursu tj. prezesa Klubu  ,,Gaja”-  Jacka Bożka  oraz Magdalenę Młochowską – dyrektorkę koordynatorkę ds. zielonej Warszawy reprezentanta  Miasta Stołecznego . Uroczyste wręczenie nagród odbyło się     
  w niedawno oddanym do użytku  Pawilonie Edukacyjnym „Kamień” .

I.  Tak jak w poprzednich latach , nadzór  nad  rozpropagowaniem Święta Drzewa   oraz wiedzy związanej z tematem „drzewo” sprawowała biblioteka szkolna we współpracy ze szkolną świetlicą.  Tegoroczne  obchody    rozpoczęliśmy23 IX  Dniem  Spadającego Liścia .

W październiku i listopadzie  biblioteka przeprowadziła następujące formy  pracy edukacyjnej:

 • zorganizowano  wystawkę książek związanych z tematem ,,drzewo” – zarówno literackich  jak i edukacyjnych,
 • stworzono dwie wielkoformatowe gazetki na korytarzu głównym przybliżające Święto Drzewa uczniom i nauczycielom,
 • przygotowano  teatrzyk kamishibai wg  utworu Petera Carnavas pt. „ Ostatnie drzewo w mieście”,
 • przeprowadzono projekt plastyczno- dendrologiczny ”Portret mojego ulubionego drzewa”  w  klasach pierwszych,,       
 • przygotowano scenariusz  lekcji bibliotecznej na temat: ”Drzewa – w  literaturze oraz wokół nas”  z wykorzystaniem  teatrzyku kamishibai pt.  „Ostatnie drzewo  w mieście”dla klas I – III,
 • przygotowano scenariusz  lekcji bibliotecznej na temat: „Wpływ drzew na jakość powietrza atmosferycznego” dla drugiego poziomu edukacyjnego
 •  przeprowadzono 30 lekcji bibliotecznych połączonych z pokazem filmów edukacyjnych (klasy starsze)  na temat Światowego  Dnia Drzewa  dla  obydwu poziomów edukacyjnych,
 •  przygotowano i przeprowadzono  quiz  ,,Co wiesz o drzewach?”,
 • przygotowano  i przeprowadzono zajęcia warsztatowe  ,,Tabletowy  inwentarz drzew rosnących na terenie szkoły” z wykorzystaniem tabletów- w kl. 3 a
 • przygotowano  i przeprowadzeno zajęcia warsztatowe  ,,Żywy zielnik dendrologiczny”
 • zasadzono 60 sadzonek drzew  otrzymanych od organizatora akcji z okazji jubileuszu 60- lecia szkoły ( na terenie szkoły oraz w prywatnych ogrodach pracowników szkoły),
 • przeprowadzono  konkurs ,, Zielnik mazowieckich drzew i krzewów” dla uczniów z drugiego poziomu edukacyjnego

II. W obchody  Warszawskiego  Święta Drzewa aktywnie  włączyła się też świetlica szkolna.

Również tu  przeprowadzono ciekawe  zajęcia podczas których dzieci:

 •  oglądały film edukacyjny Uniwersytetu Dzieci „Jak by wyglądałoby życie na Ziemi bez drzew?”,
 •  poznawały nowe gatunki drzew poprzez „Atlas botaniczny drzew”,
 •  wykonały plakat „Co nam dają drzewa?”,
 •  dyskutowały jak należy dbać o drzewa,
 •  analizowały jak zmienia się drzewo w poszczególnych porach roku i wyjaśniały dlaczego jesienią  drzewom spadają liście,
 •  powstała galeria drzewnych prac plastycznych „Kropkowe Drzewo”, „Drzewo w Czterech Porach Roku” oraz „Moje drzewo”,
 •   wspólnie czytały książkę „Drzewo życzeń”, do której uczniowie wykonali piękne ilustracje,
 •  rozwiązywały quiz „Drzewa”
Skip to content