Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Search

Spersonalizowana Warszawska Karta Miejska

Szanowni Państwo
Karta Ucznia uprawnia do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską i jest przez ZTM wydawana uczniom za pośrednictwem szkoły.

ZTM przygotował platformę umożliwiającą składanie wniosków drogą elektroniczną: https://kartaucznia.ztm.waw.pl/5806b6ae

Platforma internetowa umożliwi złożenie wniosku elektronicznie bezpośrednio przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka (szkoła nie będzie wówczas pośredniczyła w przekazywaniu wniosków o wyrobienie Karty Ucznia pomiędzy rodzicem a ZTM, będzie jedynie wydawała rodzicom wyrobione przez ZTM Karty Ucznia).

Wniosek o Kartę Ucznia można również złożyć w formie papierowej w szkole lub Punkcie obsługi Pasażera ZTM.

• Do wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (zdjęcie powinno być podpisane imieniem i nazwiskiem). Nie przyklejamy wyrobieniu Karty Ucznia.
• Jeśli dziecko korzysta ze zniżek wynikających z Karty Warszawiaka, rodzic/opiekun prawny powinien na wniosku napisać odręcznie adnotację „e-hologram” w górnej części wniosku. Wówczas posiadane uprawnienie do zniżki zostanie przekodowane na nową kartę.

Wniosek o Wydanie Karty Ucznia

Instrukcja-PIERWSZEJ Karty Ucznia

Instrukcja-PRZEDŁUŻENIE Karty Ucznia


Skip to content