Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Search

SŁOWOTWÓRCY – Ogólnopolska Akcja Logopedyczna

Autorki akcji:

 • Kamila Dudziec, Szkoła Podstawowa nr 231 w Warszawie
 • Hanna Głuchowska, Szkoła Podstawowa im. Św. M. Kolbego w Teresinie
 • Agnieszka Tarczyńska–Płatek, Szkoła Podstawowej nr 4 im. Wł. Broniewskiego w Warszawie

Akcja zorganizowana pod specjalnym patronatem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego Oddział Mazowiecki – OM PTL

Cele akcji

Głównym celem akcji jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki logopedycznej. Kształtowanie twórczych i świadomych postaw wobec języka ojczystego, budowanie kompetencji językowych dzieci oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim. Popularyzacja wiedzy o języku, jego żywym charakterze i dynamice. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do budowania wiedzy na temat logopedii oraz słowotwórstwa. Akcja odpowiada na  potrzebę współpracy specjalistów, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz wieloaspektowość pracy logopedów. Wpisuje się również w główne kierunki polityki oświatowej państwa.

Cele szczegółowe:

 • Wspieranie działań twórczych dzieci w różnorodnych formach aktywności: językowej, słownej, plastycznej, ruchowej;
 • Rozwijanie wyobraźni i fantazji;
 • Rozwijanie świadomości językowej;
 • Twórcza zabawa polszczyzną, słowotwórstwo w obrazowej formie;
 • Dzielenie się oryginalnymi i nowopowstałymi słowami (neologizmami);
 • Dbałość i troska o mowę ojczystą;
 • Stymulowanie mowy i myślenia;
 • Kształtowanie i wzbogacanie słownictwa dziecka;
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli;
 • Współpraca logopedów na terenie całego kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń.

Harmonogram

Czas realizacji akcji: 01.10.2022 r. – 30.03.2023 r.

Zapisy do udziału w akcji:  do 31.10.2022 r. 

Formularz zapisu: https://forms.gle/2mpwufogzA5UF2MH9

Termin nadsyłania prac : od 01.11.2022 do 31.01.2023 r.

Czas przesyłania certyfikatów i zaświadczeń: do 30.03.2023 r.  

Termin nadsyłania ankiet ewaluacyjnych: od 31.01.2023 do 30.03.2023 r. na   adres mailowy: akcjaslowotworcy@gmail.com

Zadania realizowane w ramach Ogólnopolskiej Akcji Logopedycznej SŁOWOTWÓRCY

Logopeda/Nauczyciel, biorąc udział w akcji, zobowiązuje się zrealizować jedno z dwóch przewidzianych działań:

 • Superpozycja – stworzenie nowego słowa. Dziecko na podstawie połączenia fragmentów bądź całości dwóch/trzech słów tworzy neologizm (nowe słowo) oraz definicję do niego. Następnie przedstawia obrazowo w formie pracy plastycznej. Nowy wyraz powinien zawierać aktualnie ćwiczoną przez dziecko głoskę (lub trudną, dowolnie wybraną )
 • Ulubione logopedyczne słowo i sieć skojarzeń do niego. Dziecko wybiera swoje słowo, które podoba mu się najbardziej i przedstawia je w formie ilustracji. Rysuje obrazkową sieć skojarzeń, czyli słowa, które z nim skojarzą. Słowa w sieci mogą być również zapisane. Praca powinna odwoływać się do doświadczeń dziecka i powinna być samodzielna.

Akcja i jej tematyka pozwala na realizację działań w sposób kreatywny, innowacyjny zarówno w przedszkolu, jak i w szkole. Została tak przemyślana, aby podejmowane aktywności mogli z powodzeniem wykonać przedszkolacy i uczniowie.

Realizację działania należy udokumentować, wykorzystując proste, bezpłatne  narzędzia cyfrowe  (min Canva, Power Point, Photoedytor, Storybird) w formie zdjęć z krótkim opisem oraz nazwą wykorzystanego narzędzia. Zdjęcia należy dodać jako załącznik do sprawozdania z przeprowadzenia akcji w danej placówce oświatowej lub prywatnym gabinecie logopedycznym.

Uczestników akcji zapraszamy do aktywnej wymiany doświadczeń, zrealizowanych zagadnień oraz pomysłów na specjalnie stworzonej, zamkniętej grupie na portalu społecznościowym Facebook – Rozmawiajmy z pasja o logopedii.

W ramach akcji zorganizowany będzie przegląd prac, biorących udział w akcji, pod tytułem SŁOWOTWÓRCY.

Udział w akcji SŁOWTWÓRCY jest dobrowolny, bezpłatny i po dokonaniu zgłoszenia na formularzu https://forms.gle/2mpwufogzA5UF2MH9

Zapraszamy do twórczej zabawy polszczyzną!

   W imieniu organizatorów

                                                                                                  Kamila Dudziec

Skip to content