Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
Search

Ponadnarodowa mobilność uczniów

Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów skorelowany jest z codziennymi działaniami Szkoły Podstawowej nr 231 w Warszawie. Zakłada on realizację programu będącego elementem naszej szkolnej innowacji Kształcimy Europejczyka otwartego na świat. Jej założeniem jest m.in. nawiązanie współpracy z wybranymi szkołami Europy i realizacja uzgodnionej tematyki wspólnych działań, skorelowanych z programami nauczania kilku przedmiotów, głównie w zakresie poznania historii, kultury i dnia codziennego krajów mobilności. W bieżącym projekcie planujemy realizację dwóch mobilności do szkół: w Valdepeñas w prowincji Ciudad Real w Hiszpanii, w Taranto we włoskim regionie Apulii. Jednym z najważniejszych celów każdego z wyjazdów uczniów klas VII – VIII będzie rozwijanie kompetencji w zakresie kształcenia języków obcych i wielojęzyczności oraz kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się a także świadomości i ekspresji kulturalnej.

Program mobilności będzie zaplanowany wspólnie z uczestnikami wyjazdu i ostatecznie ustalony w czasie wizyty przygotowawczej w każdym kraju.

Zakładamy, że w ciągu 5 dni roboczych na wspólnych lekcjach m.in. j. angielskiego, informatyki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego uczniowie będą doskonalić znajomość języka angielskiego. W pierwszym dniu odbędą się zajęcia integracyjne, w czasie których uczniowie wzajemnie się poznają, opowiedzą o swoich rodzinach, zainteresowaniach. Przedstawią swoją szkołę, miasto i kraj. Poznają system edukacji i specyfikę szkoły. W kolejnych dniach odbywać się będą wspólne warsztaty historyczne, muzyczne, kulinarne. Na zajęciach związanych z historią, tradycjami oraz symbolami narodowymi i regionu, uczniowie poznawać będą kulturę oraz legendy/mity kraju mobilności. Uczestnicy zwracać będą uwagę na różnorodność metod i form pracy stosowanych przez nauczycieli szkół. Nasi uczniowie będą prezentować i uczyć polskich tańców narodowych. Poznają także muzykę i tańce z kraju mobilności. Przygotują wspólne potrawy i dania charakterystyczne dla danego regionu. Odbędą się zajęcia sportowe i rozegrany zostanie wspólny mecz. W trakcie wyjazdu uczniowie zorganizują wspólną dyskotekę, na której królować będzie muzyka wspólnie wybrana przez uczniów oraz smakowane wspólnie przygotowane potrawy. Po południu, odbywać się będą zajęcia nieformalne związane z poznawaniem zwyczajów dnia codziennego, historii, tradycji danego miasta, kraju. Uczniowie poprzez zintegrowane działania w zakresie muzyki, sztuki, zwyczajów wyzwolą pokłady kreatywności, twórczych działań, świadomości i ekspresji kulturalnej. W czasie wspólnych spacerów, wizyt w muzeach i innych obiektach związanych z historią i tradycjami uczniowie wymienią się doświadczeniami, lepiej zintegrują, poznają lokalne środowisko, nabędą ciekawości poznawczej. W czasie weekendu odbędą się wycieczki edukacyjne po regionie. W trakcie zajęć lekcyjnych, jak i nieformalnych uczniowie utrwalać będą podstawowe słownictwo w języku kraju mobilności, które będzie wprowadzone w trakcie warsztatów przygotowawczych w Polsce, a następnie ćwiczone na wyjeździe.

Uczniowie wspólnie z rówieśnikami z kraju mobilności będą przygotowywać prezentacje dotyczące mobilności. Nauczą się tradycyjnych tańców, poznają specyfikę kuchni i stosowanych w niej produktów. Będą dokumentować przebieg wizyty, wykonywać zdjęcia i nagrają film. Po powrocie do Polski uczniowie prezentować będą wykonane materiały, przywiezione eksponaty i pamiątki na apelach, w szkolnej gazetce Jurandzik, w czasie organizowanych dni europejskich, poświęconych krajom mobilności oraz w trakcie corocznego szkolnego festynu. Po zakończonych mobilnościach szkolny koordynator przeprowadzi badanie określające osiągnięte umiejętności i kompetencje w wymiarze jakościowym i ilościowym. W kolejnym roku szkolnym uczniowie klas ósmych końcowe produkty mobilności wykorzystają na realizowanych jako dodatkowe obowiązkowych europejskich warsztatach edukacyjnych.

Regulamin rekrutacji – plik do pobrania

Font Resize
Contrast