Ekologopedia

Logopedzi ze Szkoły Podstawowej nr 231 im. gen. M. Zaruskiego w Warszawie, Szkoły Podstawowej nr 4 im. W. Broniewskiego w Warszawie oraz Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie zorganizowali i przeprowadzą ogólnopolską akcję edukacyjną pod tytułem – EKOLOGOPEDIA – Ogólnopolska Akcja Edukacyjna.

            Głównym celem Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej „Ekologopedia” jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki logopedycznej oraz ekologii. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do budowania wiedzy na temat logopedii oraz szeroko rozumianej ekologii. Akcja odpowiada na  potrzebę współpracy specjalistów, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz wieloaspektowość pracy logopedów. Wpisuje się również w główne kierunki polityki oświatowej państwa.

Cele szczegółowe:

●         Wspieranie działań twórczych dzieci w różnorodnych formach  aktywności: słownej, plastycznej, muzycznej, ruchowej;

●         Nauczanie i wdrażanie do postaw ekologicznych;

●         Rozwijanie wyobraźni i fantazji;

●         Stymulowanie mowy i myślenia;

●         Kształtowanie i wzbogacanie słownictwa dziecka;

●         Rozwijanie umiejętności wyrażania swoich uczuć i nastrojów;

●         Współpraca logopedów na terenie całego kraju poprzez wspólną

           wymianę doświadczeń.

Logopedów, neurologopedów i nauczycieli, którzy chcieliby wziąć udział w akcji zapraszamy do zapisywania się poprzez formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/WzocrqwzRSVga5iNA

Ważne terminy:

Zapisy do udziału w akcji: do 31 stycznia 2022 r.

Formularz zapisu: https://forms.gle/WzocrqwzRSVga5iNA

Czas realizacji akcji: 01.02.2022 – 30.04.2022 r.

Termin nadsyłania prac : do 15.05.2022 r.

Czas przesyłania certyfikatów i zaświadczeń: do 10.06.2022 r.

Termin nadsyłania sprawozdań i ankiet ewaluacyjnych: 22 maja 2022 r. na   adres mailowy: ekologopedia@gmail.com

Informacje o akcji można znaleźć również w mediach społecznościowych na stronie oraz prywatnej grupie portalu Facebook o nazwie Ekologopedia – Ogólnopolska Akcja Edukacyjna.

Zadania realizowane w ramach Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej „Ekologopedia.”

Logopeda/Nauczyciel, biorąc udział w akcji, zobowiązuje się zrealizować przewidziane działania: stworzenie historyjki obrazkowej połączonej tematycznie z ekologią i głoskami aktualnie ćwiczonymi przez dziecko; wykonanie pomocy lub gry logopedycznej z materiałów przeznaczonych do recyklingu.

Akcja i jej tematyka pozwala na realizację działań w sposób kreatywny, innowacyjny zarówno w przedszkolu, jak i w szkole. Została tak przemyślana, aby podejmowane aktywności mogli z powodzeniem wykonać przedszkolacy i uczniowie.

Realizację działania należy udokumentować w formie zdjęć z krótkim opisem. Zdjęcia należy dodać jako załącznik do sprawozdania z przeprowadzenia akcji w danej placówce oświatowej lub prywatnym gabinecie logopedycznym.

Uczestników akcji zapraszamy do aktywnej wymiany doświadczeń, zrealizowanych zagadnień oraz pomysłów na specjalnie stworzonej, zamkniętej grupie na portalu społecznościowym Facebook – Ogólnopolska Akcja Edukacyjna „Ekologopedia”.

W ramach akcji zorganizowany będzie przegląd prac, biorących udział w akcji, pod tytułem „Ekologicznie – logopedycznie”, zamieszczony na zamkniętej grupie na portalu społecznościowym Facebook – Ogólnopolska Akcja Edukacyjna „Ekologopedia”.

                                                                                                                                  Organizatorzy

             Współorganizator: Kamila Dudziec

Skip to content