Konkurs biblioteczny

Szkolny konkurs biblioteczny pt.: „Zareklamuj książkę!”

Regulamin konkursu

1.Organizator: Katarzyna Stefaniuk

2.Celem konkursu jest:

 • zachęcenie dzieci do czytania książek,
 • zapoznanie się z nowościami książkowymi w bibliotece,
 • przypomnienie, że czytanie jest świetnym sposobem spędzania czasu.

3.Uczestnicy:

W konkursie biorą udział  uczniowie klas 1 -6

4.Warunki uczestnictwa:

 • Temat: Reklamuję książkę z nowości bibliotecznych,
 • każdy uczestnik  może zrobić dowolną ilość prac,
 • proszę uwzględniać tylko nowości biblioteczne, nie lektury lub starsze książki,
 • reklama wybranej książki ma zachęcać do jej przeczytania,
 • proszę nie robić prac zespołowych,
 • praca ma być w formie papierowej,
 • powinien być tytuł  książki, autor i krótka informacja o treści,
 • może być wykonana ilustracja związana z treścią książki lub zdjęcie okładki,
 • liczy się pomysłowość  i jakość wykonania,
 • pracę należy podpisać ( na odwrocie kartki) imieniem , nazwiskiem oraz klasą
 1. Ocenianie:

Prace będą oceniane w trzech  kategoriach wiekowych – klasy 1-2, 3-4 i 5-6.

Złożone prace będą oceniane przez nauczycieli bibliotekarzy, plastyki i języka polskiego.

Spośród  prac wybrane zostaną najciekawsze.

 1. Organizacja konkursu:

Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej  najpóźniej

do dnia 3 stycznia 2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w drugim tygodniu stycznia.

Wybrane prace konkursowe będą zamieszczone na blogu bibliotecznym.

Wyniki zostaną  wywieszone na tablicy „Biblioteka ”

Może Ci się również spodoba

Font Resize
Contrast