Świetlica

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat

– Janusz Korczak

misie

Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 231 w Warszawie

Bardzo ważnym miejscem pobytu ucznia w szkole jest świetlica. Świetlica w naszej szkole jest miejscem gdzie można miło i pożytecznie spędzać czas.

Świetlica czynna jest w godzinach 7.00-18.00. Dzieci w tym czasie są pod opieką wykwalifikowanej kadry nauczycieli, którzy dokładają wszelkich starań, aby praca z uczniem była przyjemnością i przynosiła planowane efekty. Wychowawcy dbają, aby czas, który dzieci tu spędzają upływał w miłej, radosnej atmosferze.

 

Nadrzędnym celem naszej pracy jest zapewnienie dzieciom opieki w godzinach pracy rodziców, w warunkach sprzyjających ich harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu. Działania nauczycieli pracujących w świetlicy zmierzają do rozwoju zainteresowań intelektualnych, wrażliwości i aktywności twórczej naszych podopiecznych.

Nauczyciele pracujący w naszej świetlicy pracują zgodnie z rocznym planem pracy. Poprzez realizację tego planu, kształtujemy u dzieci rozwój zainteresowań, umiejętność spostrzegania, kształcimy pamięć, wyobraźnię, pomysłowość, wdrażamy zasady estetyki życia codziennego.
Świetlica nasza realizuje Program Wychowawczy Szkoły, Program Profilaktyki, których celem głównym jest dbałość o wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka w sferze intelektualnej, psychicznej, emocjonalnej i fizycznej. Na bazie tych programów zachęcamy dzieci do aktywnego uczestnictwa w różnorodnych zajęciach organizowanych przez wychowawców świetlicy.Poza zajęciami planowanymi dzieci mają możliwość twórczej zabawy. Zabawa obok nauki jest podstawową formą aktywności dziecka, dlatego staramy się dobierać ciekawe zabawy i gry wzbogacające wiadomości i umiejętności dzieci. W miarę sprzyjających warunków atmosferycznych, organizujemy uczniom racjonalny wypoczynek i pobyt na świeżym powietrzu. Wszystkie zajęcia dostosowane są do możliwości i aktualnych potrzeb dzieci. Każde dziecko znajdzie coś ciekawego dla siebie.

W naszej świetlicy organizujemy liczne imprezy okolicznościowe: andrzejki, mikołajki, wigilię, Dzień Dziecka i inne. Podczas tych spotkań przybliżamy dzieciom tradycje, zwyczaje, integrujemy dzieci z różnych klas. Zwracamy uwagę na kształtowanie kultury osobistej i wzajemnego szacunku.

Wychowawcy dbają o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad i norm zachowania się w grupie oraz reguł gier i zabaw. Przede wszystkim kształtujemy umiejętność współżycia i współdziałania, jest to bardzo ważne nie tylko w dzieciństwie, ale i w życiu dorosłym.

Aby zapisać dziecko do naszej świetlicy należy wypełnić Kartę Zgłoszenia Dziecka Do Świetlicy i złożyć ją do kierownika lub wychowawcy.  Dzieci i ich rodzice zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Świetlicy.

Font Resize
Contrast