Świetlica

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat

– Janusz Korczak

misie

Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 231 w Warszawie

Bardzo ważnym miejscem pobytu ucznia w szkole jest świetlica. Świetlica w naszej szkole jest miejscem gdzie można miło i pożytecznie spędzać czas.

Świetlica czynna jest w godzinach 7.00-18.00. Dzieci w tym czasie są pod opieką wykwalifikowanej kadry nauczycieli, którzy dokładają wszelkich starań, aby praca z uczniem była przyjemnością i przynosiła planowane efekty. Wychowawcy dbają, aby czas, który dzieci tu spędzają upływał w miłej, radosnej atmosferze.

 

Nadrzędnym celem naszej pracy jest zapewnienie dzieciom opieki w godzinach pracy rodziców, w warunkach sprzyjających ich harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu. Działania nauczycieli pracujących w świetlicy zmierzają do rozwoju zainteresowań intelektualnych, wrażliwości i aktywności twórczej naszych podopiecznych.

Nauczyciele pracujący w naszej świetlicy pracują zgodnie z rocznym planem pracy. Poprzez realizację tego planu, kształtujemy u dzieci rozwój zainteresowań, umiejętność spostrzegania, kształcimy pamięć, wyobraźnię, pomysłowość, wdrażamy zasady estetyki życia codziennego.
Poza zajęciami planowanymi dzieci mają możliwość twórczej zabawy. Zabawa obok nauki jest podstawową formą aktywności dziecka, dlatego staramy się dobierać ciekawe zabawy i gry wzbogacające wiadomości i umiejętności dzieci. W miarę sprzyjających warunków atmosferycznych, organizujemy uczniom racjonalny wypoczynek i pobyt na świeżym powietrzu. Wszystkie zajęcia dostosowane są do możliwości i aktualnych potrzeb dzieci. Każde dziecko znajdzie coś ciekawego dla siebie.

W naszej świetlicy organizujemy liczne imprezy okolicznościowe: andrzejki, mikołajki, wigilię, Dzień Dziecka i inne. Podczas tych spotkań przybliżamy dzieciom tradycje, zwyczaje, integrujemy dzieci z różnych klas. Zwracamy uwagę na kształtowanie kultury osobistej i wzajemnego szacunku.

Wychowawcy dbają o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad i norm zachowania się w grupie oraz reguł gier i zabaw. Przede wszystkim kształtujemy umiejętność współżycia i współdziałania, jest to bardzo ważne nie tylko w dzieciństwie, ale i w życiu dorosłym.

Aby zapisać dziecko do naszej świetlicy należy wypełnić Kartę Zgłoszenia Dziecka Do Świetlicy i złożyć ją do kierownika lub wychowawcy.  Dzieci i ich rodzice zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Świetlicy.

Font Resize
Contrast