Obwód szkoły

Rodzice dzieci zamieszkałych (a nie zameldowanych) muszą złożyć w sekretariacie szkoły Oświadczenie o zamieszkaniu i okazać Odpis aktu urodzenia dziecka – tylko do wglądu w sekretariacie.
Druk Oświadczenia do pobrania w sekretariacie lub tutaj.
 
Font Resize
Contrast