Konkurs plastyczny kl. I i II

REGULAMIN

Cele konkursu:

 • Promowanie sylwetki i dokonań Mariusza Zaruskiego.
 • Rozwijanie umiejętności i kreatywności plastycznych uczniów.

Warunki konkursu:

 • Praca powinna być wykonana samodzielnie.
 • Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę.
 • Klasa może zgłosić na konkurs dowolną ilość najlepszych prac uczniów.
 • Format – A3.
 • Technika prac – forma płaska / pastele, węgiel, ołówek, kolaż /.

Kryteria oceny prac:

 • Interpretacja własna tematu, pomysł.
 • Walory artystyczne i kompozycja.
 • Swobodne posługiwanie się wybranymi technikami.
 • Estetyka wykonania.

Termin wykonania

Prace należy przekazać koordynatorom konkursu do 27 października 2017r.

Każda praca konkursowa powinna zawierać następujące informacje:

imię i nazwisko ucznia, klasa.

Nagrody.

Komisja konkursowa ogłosi wyniki 10 listopada na stronie internetowej szkoły.

Wręczenie nagród konkursowych  odbędzie się podczas apelu semestralnego.

                                                 Koordynatorzy konkursu:
Agnieszka Maślanka
Elżbieta Jarymowicz

Może Ci się również spodoba

Font Resize
Contrast