Konkurs literacki dla klas trzecich

REGULAMIN

Cele konkursu :

 1. Zachęcenie dzieci do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.
 2. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów.
  3. Rozwijanie umiejętności literackich ze wskazaniem na poprawność językową.


Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 3.
 2. Zadaniem każdego ucznia – uczestnika konkursu jest indywidualne

i samodzielne napisanie podczas zajęć szkolnych pracy literackiej

opowiadania pt. „ Nieznane przygody Mariusza Zaruskiego”.

 1. Każdy uczestnik konkursu może napisać i złożyć tylko jedną pracę.
 2. Praca literacka może zostać ozdobiona ilustracją, wykonaną przez autora.
 3. Utwór należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora.

 

Termin składania prac, ogłoszenie wyników:

 1. Prace należy przekazać do dnia 01 grudnia 2017r. szkolnym organizatorom

za pośrednictwem wychowawców klas 3.

 1. Wyniki konkursu zostaną podane 18 grudnia 2017r. a uroczyste wręczenie

nagród nastąpi podczas apelu semestralnego.

 

Kryteria oceny:

 1. Pomysłowość i oryginalność interpretacji tematu.
 2. Poprawność językowa, gramatyczna i ortograficzna oraz estetyka pracy.

Może Ci się również spodoba

Font Resize
Contrast